Обявление за издадена заповед №88 / 18.03.2024 г. за изработването на ПУП-ИПРЗ по плана на с. Макоцево