Обявление за издадена заповед за изработване на ПУП-ИПРЗ за с. Горна Малина