Обявление относно издадена заповед за изработване на ПУП-ИПР за с. Байлово

Обявление