Обявление относно издадена заповед за изработването на ПУП-ИПЗ и РУП за с. Горно Камарци