Годишен отчет на Община Горна Малина за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2023-та година