Обявление на заповед №350 / 22.11.2023г. за изработването на ПУП-ИПРЗ за с. Макоцево, общ. Горна Малина