Съобщение относно дезинсекция срещу Имаго (летящи форми) на комари

Уведомяваме Ви, че на 13.07.2023г. от 21:00 ч. до 02:30 ч. на 14.07.2023 г. ще се проведе дезинсекция срещу Имаго (летящи форми) на комари в населените места на Община Горна Малина. 

Третирането ще се извършва  както следва:

1. Дезинсекция срещу имагоцидни  форми на комари на територията на община Горна Малина

1.1 Биоциден препарат: ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ срещу имагоцидни форми на комари, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 0292-2/29.09.2016г., гарантиращ безопасността на хората, опазването на околната среда и не представлява опасност за пчелите и пчелните семейства.

1.2 Начин на употреба: Опръскване с генератор за УЛВ , студен или топъл аерозол.

1.3 Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „ Пест Контрол Продукти” ЕООД

  1. Обработките ще се проведат съгласно договор №10/18.02.2021г., под ръководството на Елиза Котева – биолог
  2. Обработките ще се извършат съгласно приложения график.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА