Заповед №100 от 07.04.2023 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем