Заповед №81 / 28.03.2023 г. относно забрана за продажба на спиртни напитки и провеждане на масови мероприятия на 02.02.2023 г.