Обява от общинска служба по земеделие – гр. Елин Пелин

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис с. ГОРНА МАЛИНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване  /формиране на масиви за ползване/ по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Горна Малина.

Регистрите се намират в офиса на службата в град Елин Пелин.        

Общинска служба по земеделие  гр.Елин Пелин

Офис  с. Горна Малина