Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

В края на 2017 г. чрез Национално сдружение на общините в Република България се проведе конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“
Проектът на Община Горна Малина е сред одобрените 93 проекта.
Наименование: Празникът „Роде мой“ в община Горна Малина, под девиза на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. „Съединението прави силата“
Партньор: „Сдружение на читалищата в община Горна Малина – 2015“
Цел: Повишаване информираността на населението за същността и ролята на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Съхраняване на българските традиции, обичаи и идентичност в община Горна Малина.
Целева група: Граждани и гости на община Горна Малина; структури на гражданското общество; представители на бизнеса; ученици; неправителствен сектор
Бюджет: 5000 лева
Дейности:
Дейност 1 Информация и публичност – месец май 2018 г.
Дейност 2 Провеждане на информационни срещи във всички 14 населени места на община Горна Малина – месец май 2018 г.
Дейност 3 Провеждане на пресконференция; фестивал „Европейско бъдеще за децата на община Горна Малина; концерт „Роде мой“ -30 юни 2018 г.

Приложения