Заповед № РД-01 856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани,

Община Горна Малина ви информира за съдържанието на Заповед №-РД–01 856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Приложения