Заповед № 299 от 13.09.2021 год. на кмета на общината за определяне на спечелил търга участник