Кмет

инж. Ангел Димитров Жиланов

Автобиография:

Образование: магистър

Учебно заведение, специалност: Технически университет – гр. София, Машинен инженер

Следипломна квалификация:  Стопанско управление в  Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ – гр. София

Опит: 12 години професионален опит в общинска администрация  като заместник кмет  в секторите  местно икономическо развитие, разработване на европейски проекти, ръководство при реализация на  проекти, строителство и ремонт в  Община Горна Малина.

 3 години професионален стаж в „Метро”, гр. София като  ръководител на екип от сътрудници и мърчандайзери и експерт технически консултации, търговска комуникация.

6 години стаж като търговски директор,  логистика,  кореспонденция, преговори,  дистрибуция в страната и развитие на мрежата на  търговско представителство на KRAFT JAKOBS, гр. Атина, Гърция.

2 години  търговско – технически консултант и  началник лаборатория в ДФ „Енергокибернетика”, гр. София – разработване на системи и съоръжения за енергетиката.

Компетенции:  Работа в екип, координиране и контролиране, планиране и като ръководител проекти

Женен, с едно дете

Функции на кмета /по ЗМСМА/

Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество