Важно съобщение

Ръководството на община Горна Малина уведомява всички жители и гости, че на територията на общината  има 4  регистрирани случаи с положителни проби за Covid-19: с. Априлово – 1, с. Горна Малина – 1, с. Чеканчево – 1 и с. Осойца – 1 Болните са карантинирани и редовно се наблюдават и контролират от компетентните органи.  Призоваваме цялото население да спазва въведените противоепидемични мерки съгласно заповедите на министъра на здравеопазването от 16.07.2020 г. и важат до 31.07.2020 г. включително.