„Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Стъргелска в регулационните граници на с. Стъргел, община Горна Малина“

Приложения