Заповед № 83/09.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно разпространението на коронавирус

З А П О В Е Д № 83 / 09.03.2020 година Горна Малина            Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение

Прочети повече