Дневен ред на заседание на общински съвет и заседания на постоянни комисии

На основание чл.23, ал.4, т.1  и  чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии

Прочети повече