Заповед № 293 / 03.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Малина

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 547 на Министерски

Прочети повече

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република Българияза периода 01.09. – 30.11.2021 год.

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-743 от 31.08.2021 год. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

Прочети повече

„Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19”

Община Горна Малина в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-5.001-0195-C01  продължава да  предоставя социалната услуга „топъл обяд” по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19“,  операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 –

Прочети повече