Заповед № 297 от 08.09.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване

Заповед № 297 от 08.09.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване – изтегли

Прочети повече

Заповед № 293 / 03.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Малина

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 547 на Министерски

Прочети повече

Заповед № 266 от 06.08.2021 год. на Кмета на общината

във връзка с високите температури на територията на страната и наличието на суха растителност, опасността от възникване на пожари в земеделските територии, а от там и в горските, и урбанизираните

Прочети повече