Заповед № 219/16.06.2020 г. за забраняване на къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, малки водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Горна Малина

З А П О В Е Д  № 219 / 16.06.2020  г. Горна Малина На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление

Прочети повече

Заповед № 164 от 25.04.2020 г. на кмета на община Горна Малина относно задължително носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата( в т.ч. кърпа, шал и др.)

З А П О В Е Д  № 164/25.04.2020 година Горна Малина          На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.

Прочети повече

Заповед № 130/30.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина за промяна на вечерния час на територията на общината

Заповед № 130/30.03.2020 г.с. Горна Малина    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.,

Прочети повече