Конкурс „Домашно вино с традиции в община Горна Малина“ 8 – 17 февруари 2024 г.

Вярваме, че традициите, обичаите и ритуалите из българските земи за приготвяне на вкусно домашно вино не са забравени. Както не се забравят и корените ни! Нека пазим традициите и им

Прочети повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 година на Община Горна Малина

Уважаеми съграждани, предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2024 година. Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са

Прочети повече

Заседание на Общинския съвет през януари

На 26.01.2024 год. /петък/ ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Горна Малина, а заседанията на комисиите към него ще се проведат на 24.01.2024 год. /сряда/.

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет – Горна Малина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване

Прочети повече

Обществено обсъждане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина за периода 2023 – 2027 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина

Прочети повече

Обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Горна Малина за 2024 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет

Прочети повече

Обществено обсъждане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи собственост на Община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Наредба за реда за придобиване, управление и

Прочети повече

Обществено обсъждане на проекта за изменение на План за действие за общинските концесии на община Горна Малина за 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 15.01.2024 г. (понеделник) от 08:00 часа в Общинска администрация Горна

Прочети повече

Да посрещнем заедно Новата 2024 година под звездите

Да посрещнем заедно Новата високосна 2024 година под звездите, на площад „Родолюбие“ в Горна Малина, с песните на Теди Еротеева! За всички ще има греяно вино, скара и шампанско от

Прочети повече