Разнично работно време на каса и картови разплащания в община Горна Малина

Разнично работно време на каса и картови разплащания в община Горна Малина Уважаеми граждани на община Горна Малина, уведомяваме ви, че поради годишно приключване касовите плащания в брой ще се

Прочети повече

Търг с явно наддаване за продажба

Със Заповед № 06 от 08.01.2024 год. е открит повторен публичен търг за провеждане търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II /отреден

Прочети повече

Заседание на Общинския съвет през декември

На 15.12.2023 год. /петък/ ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Горна Малина, а заседанията на комисиите към него ще се проведат на 13.12.2023 год. /сряда/.

Прочети повече