Община Горна Малина, търси да назначи експерт „социални политика и проекти“ в Отдел: Еврофондове, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, специалност: социални дейности, социална педагогика, психология или други релевантни специалности, управление на проекти; – минимален професионален опит – не се

Прочети повече

Конкурс за назначаване на държавен служител в община Горна Малина

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в община Горна Малина, с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ №1 На основание

Прочети повече

Заповед №109 от 02.04.2023 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

Заповед №109 от 02.04.2023 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем – изтегли

Прочети повече

Уведомление до всички заинтересовани на основание чл. 26, ал. 1, чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, и на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, във вр. чл. 131 от ЗУТ за издадена виза за проучване и проектиране с указан начин на застрояване за Фотоволтаична инсталация

Прочети повече

Уведомление до всички заинтересовани на основание чл. 26, ал. 1, чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, и на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, във вр. чл. 131 от ЗУТ  за издадена виза за проектиране с указан начин на застрояване за „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия“

Прочети повече