Пожароопасен сезон в горските територии на Софийска област

Заповед № ОА-70 от 13.03.2023 г. на Областния управител на Софийска област относно определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Софийска област

Прочети повече

Заседание на Общински съвет – Горна Малина през март

На 31.03.2023 год. /петък/ ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Горна Малина, а заседанията на комисиите към него ще се проведат на 29.03.2023 год. /сряда/.

Прочети повече

Пролетен концерт на самодейците

Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015“ Ви кани на Пролетен концерт на самодейците от Народните читалища в община Горна Малина „Заедно опазваме родния фолклор с песни, свирни, танци

Прочети повече

Извършена проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища и ливади“

Протокол от заседание на комисията, назначена със Заповед № 43/22.02.2023 г. на кмета на община Горна Малина за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския

Прочети повече

Планирани прекъсвания за 2 март 2023 от Електроразпределителни мрежи Запад АД

По-долу са изброени населените места, в части от които предстоят планирани дейности за развитие и поддържане на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с прекъсвания на електрозахранването. Възможно е посочените планирани

Прочети повече

Поздравителен адрес

Уважаеми самодейци и деятели на любителското художествено творчество, Денят на самодееца е празник на всички Вас – ден на българския талант, на българския дух, на любовта към творчеството, на непресъхващия

Прочети повече