Четенето дава възможности!

В навечерието на първия за България Ден на четенето, организиран от новосъздадената Фондация “Четене”, с идеята той да се превърне в обществен символ, който да вдъхновява децата и възрастните за

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение на наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 12.12.2023 г. (вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна

Прочети повече

“Грижа в дома в община Горна Малина”

Към 10 ноември 2023 год. Община Горна Малина вече обслужва 43 потребителя на интегрирани здравно – социални услуги на територията на цялата община в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0224-C01 “Грижа

Прочети повече

„Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта Община Горна Малина се включва в тази национално значима кампания в областта

Прочети повече

Уведомление с № 26.00-85-(4) от 24.10.2023 г.

Уведомление с № 26.00-85-(4) от 24.10.2023 г. за издадена виза за проктиране с указан начин на застрояване на „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в ПИ с идентификатор 16314.52.28

Прочети повече

Общественото обсъждане на Анализа на потребностите на Община Горна Малина от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, във връзка с чл. 46, ал. 1, Община Горна Малина публикува Анализ на потребностите от социални услуги

Прочети повече