„Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“

„Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран

Прочети повече

„Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина“

Решение за обявяване на процедура Обявление за поръчка Документация Техническа спецификация Методика Образци Проект на договор Протокол 1 Протокол 2 Решение № 141 Обявление за възложена поръчка

Прочети повече

„Избор на доставчик на детски съоръжения, оборудване и монтаж за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина“

Решение за обявление на процедура Обявление за поръчка Документация Техническа спецификация Методика Образци Проект на договор Отговор по постъпило запитване Протокол 1 Протокол 2 Решение № 142 Обявление за възложена

Прочети повече