Уведомление до всички заинтересовани на основание чл. 26, ал. 1, чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, и на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, във вр. чл. 131 от ЗУТ  за издадена виза за проектиране с указан начин на застрояване за „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия“

Прочети повече

Прием на документи от кандидати за социални асистенти и потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Горна Малина е одобрена за доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която се финансира от държавния бюджет на Република България за предоставяне на услугата на 24 потребители на територията

Прочети повече

Заседание на Общинския съвет през март – дневен ред и материали

Уважаеми съграждани, На 22.03.2024 год. /петък/ ще се проведе заседание на Общински съвет Горна Малина.  Заседанията на комисиите към него ще се проведат на 20.03.2024 год. /сряда/. Материалите към комисиите

Прочети повече

Образование

Заповед № 58 от 29.02.2024 г. за формулата за разпределение на средствата – делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2024 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители

Прочети повече