Списък на общинските пасища, мери и ливади, определени за общо и индивидуално ползване

Списък на общинските пасища, мери и ливади, определени за общо ползване Списък на общинските пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

Прочети повече

Заповед № ПО-09-4303 от 15.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област

Плащанията по Заповед № ПО-09-4303 от 15.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област може да извършите и на гише № 3, ет. 1 в общинската администрация.

Прочети повече

Настъпва пожароопасният сезон за 2021 год.

Заповед № РД-04-180  от 31.05.2021 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област във връзка с настъпването на пожароопасния сезон за 2021 год. във всички земеделски територии, считано

Прочети повече

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Прочети повече

Извършена проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища и ливади“

Протокол от заседание на комисията, назначена със Заповед № 82/08.03.2020 г. на кмета на община Горна Малина за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския

Прочети повече