Уведомление с № 26.00-85-(4) от 24.10.2023 г.

Уведомление с № 26.00-85-(4) от 24.10.2023 г. за издадена виза за проктиране с указан начин на застрояване на „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в ПИ с идентификатор 16314.52.28

Прочети повече