ПЪТЯТ с. Априлово – с. Горна Малина ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН на 29 юли 2021!

  Уведомяваме Ви, че на 29.07.2021 г. (четвъртък), за времето между 14:00 часа и 20:00 часа, пътят между селата Горна Малина и Априлово ще бъде затворен за преминаване на граждани,

Прочети повече

Съобщение за временни спирания на токоподаването

ЧЕЗ съобщава за спиране на електрозахранването, както следва: 17 юли (събота) от 08:00 – 17:00 часа – Горна Малина, Горно Камарци, Долно Камарци, Макоцево, Негушево, Осоица, Саранци, Стъргел и Чеканчево.

Прочети повече

Покана за встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.002-0012

ПОКАНА  ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  по проект № BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма

Прочети повече

Провеждане на растителнозащитни дейности от ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция – София“

Ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни, с препарат ГАЛЪП СУПЕР 360. Препаратът е разрешен

Прочети повече

Поздравителен адрес

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,            УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,  Сърдечно Ви поздравявам по случай 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! 24 май е

Прочети повече

„Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19”

Община Горна Малина в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-5.001-0195-C01  продължава да  предоставя социалната услуга „топъл обяд” по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19“,  операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 –

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 11.06.2021 г. (петък) от 11:00 часа в общинската администрация Горна

Прочети повече