Проверка на местни данъци и такси и плащания

При зареждане на страницата за „Проверка на задължения за местни данъци и такси“ изберете:

– „Continue to this site“/“Продължете напред“ за Internet Explorer
– „I understand the risks“/“Разбирам опасностите“ за Mozilla Firefox
– „Proceed anyway“ /“Продължаване напред въпреки това“ за Google chrome

Сертификатът се генерира от сървърите на Община Горна Малина. Сертификатът е надежден.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

за физическо лице:

1. ЕГН на лицето;
2. ПИН, който можете да намерите:
– На бюро „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация – село Горна Малина
адрес: обл. Софийска, община Горна Малина 2131, площад „Родолюбие“ № 1

за юридическо лице:

1. ЕИК на юридическо лице
2. ПИН, който можете да намерите:
– На бюро „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация – село Горна Малина
адрес: обл. Софийска, община Горна Малина 2131, площад „Родолюбие“ № 1

ПЛАЩАНИЯ

  • Плащания могат да се извършват в брой и през ПОС терминал на касата в Общинска администрация Горна Малина всеки работен ден от 08.00 – 17.00 часа без обедна почивка. Всеки последен работен ден от месеца касата ще работи с граждани до 16.00 часа.
  • В касите на ИЗИПЕЙ (Easypay)
  • През интернет с карта през системата на ePay.bg
  • През интернет с карта през централизирания портал за електронно услуги eGov.bg . Избира се „Моето пространство“. Нужно е да притежавате валиден електронен подпис.
  • По банков път към съответната сметка и код плащане

БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC CODE: UNCRBGSF


КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ ЗА СМЕТКИ 7311
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за административни услуги 44 80 07