Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Заповед № 372 от 14.12.2023 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 27 кв. м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда с обща застроена площ от 144 кв. м.

Заповед № 22 от 25.01.2024 год. на Кмета на общината за обявяване на търга за непроведен

Заповед № 40 от 08.02.2024 год. на Кмета на общината за прекратяване на търга