Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Заповед № 371 от 14.12.2023 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 25 кв. м., находящо се на втори етаж от двуетажна масивна сграда с обща застроена площ от 260 кв. м.

Заповед № 21 от 25.01.2024 год. на Кмета на общината за обявяване на търга за непроведен

Заповед № 39 от 08.02.2024 год. на Кмета на общината за прекратяване на търга