Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА” на ПУДООС

„Изграждане на детска площадка в с. Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № 15586 от 15.06.2023 год., със срок на изпълнение до 30.11.20223 год. и с максимален размер на БФП 15 000,00 лева.