Обявление №94В-101(1)/29.08.2023 г. за издадена заповед за изработване на ПУП-ИПР за