Заседание на Общински съвет – Горна Малина през август

На 31.08.2023 год. /четвъртък/ ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Горна Малина, а заседанията на комисиите към него ще се проведат на 30.08.2023 год. /сряда/.

Приложения