Заповед №106 от 12.04.2023 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем