Електронно-административни услуги за предстоящите на 2 април 2023 г. парламентарни избори

Уважаеми съграждани,

На Портала за централизицано заявяване на електронни услуги са публикувани 6 броя електронни услуги, свързани с изборите за парламент на 02.04.2023 г.: