Второ заседание на Общински съвет – Горна Малина през януари

Следващото заседание на Общински съвет Горна Малина ще се проведе на 27.01.2023 год. /петък/, заседанията на постоянните комисии към него ще са на 25.01.2023 год.

Приложения

  • pdf Дневен ред
    Date added: януари 19, 2023 1:19 pm File size: 140 KB Downloads: 102