Провеждане на ускорена предподготовка на служители на МВР

Във връзка с получено писмо от Главна Дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” Ви уведомявам, че в периода 16.11 – 13.12.2022 г., включително съботните и неделните дни, на територията на стрелбищен комплекс „Столник” ще се проведе ускорена предподготовка на служители на МВР за боравене с нарезно и гладкоцевно оръжие учебни стрелби със стрелково оръжие.

За недопускането на инциденти моля, жителите на община Горна Малина да спазват границите на стрелбищния комплекс, указани с предупредителни табели и сигнали при извършване на паша на добитък, селскостопанска, горско–добивна  и друга дейност.

 

инж. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА