Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Горна Малина до 30.09.2022 г.

Срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Горна Малина, е удължен до 30.09.2022 г. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.
От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 104 жители на община Горна Малина от следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
3. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа
4. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
С удължаване на срока до 30 септември 2022 година, операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на лица без доходи или с ниски доходи, възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в община Горна Малина.
„Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция „Социално подпомагане“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Операция BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.
Община Горна Малина уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на документи от кандидат-потребители за социална услуга „топъл обяд“ по проект „ „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Горна Малина” не е прекъснат.
Заявленията се приемат всеки работен ден, от 08:00 до 17:00 часа, в администрацията на Община Горна Малина, както и в кметствата по населени места.