Удължаване на временни противоепидемични мерки на територията на Република България – до 13.11.2022 г.

Заповед № РД-01-513/13.10.2022 г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-435 от 09.09.2022 г.