Промяна в графика за предстояща дезинсекция срещу бълхи и кърлежи

Във връзка с очакваните валежи и метеорологични прогнози, планираната дезинсекция срещу бълхи и кърлежи се отменя за:

На 17.06.2024 г. между 08:00 ч. и 16:00 ч., ще бъде извършена дезинсекция срещу бълхи и кърлежи (дезакаризация) на тревни площи с обществено предназначение (паркове, градинки, детски площадки) на територията на община Горна Малина.

Дезинсекция срещу комари /имаго/ в биотопи на територията на община Горна Малина.

В периода: от 21:00 ч. на 16.06.2024 г. до 02:00 ч. на 17.06.2024 г. ще се проведе дезинсекция срещу Имаго на комари в населените места на Община Горна Малина.

Третирането ще се извършва с биоцидни препарати, както следва:

1. Биоциден препарат БАНДИТ 10 ЕВ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1312-4/09.03.2017 г.
1.1. Начин на употреба: Опръскване на тревните площи
1.2. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти” ЕООД
1.3. Третираните зони ще бъдат обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката
1.4. Достъп до тревните площи на хора и животни, 24 часа след обработката.
2. Биоциден препарат: Димилин 2 ТБ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 0574-6/24.02.2020 г.
2.1. Начин на употреба: Разпръскване на таблетни форми в застоели и слаботечащи води (биотопи)
2.2. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти” ЕООД
3. Биоциден препарат: ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ срещу имагоцидни форми на комари, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 0292-2/29.09.2016г., гарантиращ безопасността на хората, опазването на околната среда и не представлява опасност за пчелите и пчелните семейства.
3.1. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти“ ЕООД.
3.2. Начин на употреба: Опръскване с генератор за УЛВ, студен или топъл аерозол
4. Обработките ще се проведат съгласно договор № 23/29.02.2024 г., под ръководството на Елиза Котева – биолог
5. Обработките ще се извършат съгласно приложения график, с които може да се запознаете на сайта на община Горна Малина.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Приложения