Съобщение относно предстояща дезинсекция срещу бълхи и кърлежи

  1. На 27.04.2023 г. между 08:30 ч. и 17:00 ч., ще бъде извършена дезинсекция срещу бълхи и кърлежи (дезакаризация) на тревни площи с обществено предназначение (паркове, градинки, детски площадки) на територията на община Горна Малина.
  2. На 27.04.2023 г. ще се проведе дезинсекция срещу комари /имаго/ в биотопи на територията на  община Горна Малина.
  3. На 27.04.2023 г. ще се проведе дератизация срещу плъхове в канализационната инфраструктура на Община Горна Малина

Третирането ще се извършва с биоцидни препарати, както следва:

1. Биоциден препарат БАНДИТ 10 ЕВ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1312-4/09.03.2017 г.
1.1. Начин на употреба: Опръскване на тревните площи
1.2. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „ Пест Контрол Продукти” ЕООД
1.3. Третираните зони ще бъдат обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката
1.4. Достъп до тревните площи на хора и животни, 24 часа след обработката.
2. Биоциден препарат: Димилин 2 ТБ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 0574-6/24.02.2020 г.
2.1. Начин на употреба: Разпръскване на таблетни форми в застоели и слаботечащи води (биотопи)
2.2. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „ Пест Контрол Продукти” ЕООД
3. Дератизация срещу плъхове в канализационната инфраструктура на Община Горна Малина
3.1. Биоциден препарат: Вертокс паста, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1552-3/26.01.2017г.
3.2. Име на лицето, представляващо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти” ЕООД
3.3. Начин на употреба: Третиране на канални шахти в населените места на Община Горна Малина.
4. Обработките ще се проведат съгласно договор № 6/18.01.2023 г., под ръководството на Елиза Котева – биолог
5. Обработките ще се извършат съгласно приложения график, с които може да се запознаете на сайта на община Горна Малина

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Приложения

  • pdf График
    Date added: септември 12, 2022 12:39 pm File size: 362 KB Downloads: 41