Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи на 28.09.2021 год.

Заповед № 336 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землището на с. Априлово

Заповед № 335 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землището на с. Априлово

Заповед № 334 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землището на с. Байлово

Заповед № 333 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землището на с. Белопопци

Заповед № 332 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землището на с. Гайтанево

Заповед № 331 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землището на с. Гайтанево

Заповед № 330 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землището на с. Гайтанево

Заповед № 275 от 23.08.2021 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землищата: с. Априлово, с. Байлово, с. Белопопци и с. Гайтанево