Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА” на ПУДООС

 

 

Проект

Реализация

„Кът за отдих с детски съоръжения” – с. Байлово Проектът е със сключен Договор за БФП с № 13637 от 08.07.2020 год., със срок на изпълнение до 30.11.2020 год. и с обща стойност на верифицираните разходи в размер на 10 000,00 лева.
„Изграждане на кът за отдих в с. Саранци” Проектът е със сключен Договор за БФП с № 13194 от 26.05.2020 год., със срок на изпълнение до 30.11.2020 год. и с обща стойност на верифицираните разходи в размер на 10 000,00 лева.
„Изграждане на детска площадка в с. Осойца“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № 14295 от 27.04.2021 год., със срок на изпълнение до 30.11.2021 год. и с обща стойност на верифицираните разходи в размер на 10 000,00 лева.
„Изграждане на детска площадка в с. Стъргел” Проектът е със сключен Договор за БФП с № 13882 от 29.03.2021 год., със срок на изпълнение до 30.11.2021 год. и с обща стойност на верифицираните разходи в размер на 10 000,00 лева.
„Изграждане на кът за отдих в с. Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № 15118 от 07.06.2022 год., със срок на изпълнение до 30.11.2022 год. и с обща стойност на верифицираните разходи в размер на 15 000,00 лева.
„Изграждане на кът за отдих в с. Негушево” Проектът е със сключен Договор за БФП с № 15119 от 07.06.2022 год., със срок на изпълнение до 30.11.2022 год. и с обща стойност на верифицираните разходи в размер на 14 060,00 лева.
„Изграждане на детска площадка в с. Априлово“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № 15120 от 07.06.2022 год., със срок на изпълнение до 30.11.2022 год. и с обща стойност на верифицираните разходи в размер на 15 000,00 лева.
„Изграждане на детска площадка в с. Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № 15586 от 15.06.2023 год., със срок на изпълнение до 30.11.20223 год. и с обща стойност на верифицираните разходи в размер на 15 000,00 лева.