Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“

 

Проект

Реализация

„Целево подпомагане с топъл обяд в община Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № ФС01-0454 от 23.04.2020 год., със срок на изпълнение до 31.12.2020 год. и с общата стойност на верифицираните разходи в размер на 50 346,45 лева.